15. 3. 2018

Nové vlastní známky: VZ 0762-0763 - Konto Bariéry 25 let

VZ ZS 0080, VZ 0762—0763.
Nominální hodnota: 152,00 Kč; Orientace známek: 8 známek na šířku; Vydání: 15. 3. 2018; Náklad 1900 ks, VZ: 15 200 ks. Autoři známek: Libuše a Kamil Knotkovi.
Další informace: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek