8. 3. 2018

Nové vlastní známky: Hamzova léčebna Luže-Košumberk

VZ ZS 0074, VZ 0666—0673
Nominální hodnota: 152,00 Kč
Orientace známek: 4 známky na výšku, 4 známky na šířku
Vydání: 7. 3. 2018
Náklad 1 900 ks, VZ: 15 200 ks
Autor známek: BcA. Martin Štorch 
Další informace: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek