8. 4. 2018

Nové vlastní známky: Velké africké expedice II.

VZ TL 0079, VZ 0737—0761 Velké africké expedice II.
Nominální hodnota celkem: 475,00 Kč
Orientace známek: 25 známek na výšku
Datum vydání: 3. 4. 2018
Náklad 1000 ks, VZ celkem: 25000 ks
Autoři známek: Jitka Mašínová – ilustrace, Pavel Šereda – grafická úprava 
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek