25. 4. 2018

Jiří Slíva: Český jazz u tradičních filatelistických přepážek a větších pošt

Co se začne ve středu 2. května 2018 prodávat?
Přílohou jsou nejen dvě kreslené pohlednice s hologramem České pošty, ale i speciální číslovaný pamětní list s hologramem
Cena kompletu je 108 Kč včetně DPH.
B.