8. 4. 2018

Nové vlastní známky: Stezka korunami stromů Krkonoše s.r.o.

VZ TL 0081, VZ 0764—0768 Stezka korunami stromů Krkonoše s.r.o.
Nominální hodnota celkem: 475,00 Kč
Orientace známek: 25 známek na výšku
Datumv vydání: 3. 4. 2018
Náklad 600 ks, VZ celkem: 15000 ks
Autor známek: David Plouhar I MONELLO 
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek