29. 10. 2018

Fotoreportáž ze 106. výstavky v budově Hlavní pošty Praha 1 – 10. 10. 2018

Ve středu 10. 10. 2018 se v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) konala 106. výstavka přípravy tisku vydaných poštovních známek a dopisnice, kterou uspořádalo samostatné oddělení známkové tvorby České pošty, s.p. Jednalo se jednak o emisi “Národní zemědělské muzeum – 100. výročí založení”, vydanou 19. 9. 2018 (v ten den se výstavka nekonala), a dále o emise “Boj o českou státnost 2018 – příležitostný aršík” a “200. výročí Národního muzea v Praze” (poštovní známka České republiky s katalogovým číslem 1000). Dále se výstavka týkala i příležitostné dopisnice “100. výročí ČTK”.
Na výstavce jsme si mohli prohlédnout výtvarné návrhy uvedených emisí, vč. FDC, a zmíněné dopisnice. U jednotlivých emisí byly podle způsobu tisku známek a FDC dále vystaveny rytecké rozkresby, rytecké destičky, otisky rytin, nátisky s imprimatur a finální produkty (FDC). Na připojených fotografiích je zachycena jednak výstavka (snímky jsou pořizovány přes skla bývalé prodejny) a jednak zahájení výstavky – představení nových známek a dopisnice s účastí pracovníků samostatného oddělení známkové tvorby České pošty, s.p., autorů výtvarných návrhů a rytin a dalších pozvaných hostů.
Fotografie a skeny pořídil a příspěvek zpracoval Ing. Pravoslav Kukačka
Další informace: https://www.kf0015.cz/?p=53155