3. 10. 2018

Pozdravy ze Slovenska do Čech

Za pozdrav ze Slovenska a konkrétně ze Žiliny děkujeme Ivanu Gážovi, kterého jsme potkali nejen na světové výstavě poštovních známek PRAGA 2018, ale i na mezinárodním veletrhu Sběratel 2018.
Za ukázku slovenské tvorby (nová známka a FDC i dopisnice) děkujeme a doufáme, že to není naposledy. Došlo: v průběhu září 2018. I slovenští sběratelé mají na Exponet Blogu vždy otevřené publikační možnosti.
B. J.