19. 5. 2022

Informace k "Poctě Ukrajině"

 

Dobrý den, z důvodu četných dotazů zasílám doplňující informaci k nabídce tiskového listu známek s přítisky na kuponech Pocta Ukrajině:
Tiskový list je mimořádné vydání, nepatří do emise známek, které jsou z Karlových Varů zasílány na základě stálých objednávek. Pokud i abonenti z Karlových Varů mají o tiskový list zájem a neobjednali jej u nás na Známkové tvorbě v Praze, musí si jej mimořádnou objednávkou (e-mailem na filatelie.kv@cpost.cz) objednat, jelikož jej automaticky nedostanou.
Lenka Briganová