26. 5. 2022

Výročí atentátu na Reinharda Heydricha a poštovní materiály

 

Od čtvrtka 26. května do soboty 28. května 2022 bude na hlavní pražské poště „110 00 PRAHA 1“ v Jindřišské ulici v elektronickém výplatním poštovním stroji používán příležitostný štoček. Jeho kresba zobrazuje okamžik atentátu, jejím autorem je český medailér a grafik pan Slavomír Primák. Dále je doplněna jmény parašutistů a texty připomínajícími 80. výročí atentátu.
Otisk výplatního stroje je v modré barvě a na poštovní zásilku není nutné lepit jakoukoliv známku, na otisku stroje bude částka výplatného vyznačena. Stroj je umístěn v hale hlavní pošty u přepážek v levé části (pod podloubím). Zásilky je možno podat po standardní otvírací dobu haly, tj. od 08.00 do 19.00 hodin po všechny tři dny.

Pouze v pátek 27. května 2022 bude na poště „180 05 PRAHA 85“ v pražských Kobylisích (na adrese: U Třešňovky 492/1) používáno ruční příležitostné poštovní razítko. Jeho kresba zobrazuje automobil zastupujícího říšského protektora krátce po atentátu s výbuchem deformovanou pravou částí vozu. Autorem grafického návrhu razítka je pan Jiří Neumann.
Pošta bude v pátek otevřena od 08.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.
Objednavatelem obou poštovních produktů je zapsaný spolek NEWSPHILA, který takto realizuje část projektu „IN MEMORIAM 1942“, který připomíná 80. výročí událostí v Protektorátu Čechy a Morava.