25. 11. 2009

"I stařičký filatelista může upadnout do rozpaků"


Originální nápady představují vítanou hybnou sílu známkové tvorby i filatelie. Dokladem toho je nový slovenský aršík z 15. června 2009 s popisem: 457 Prezident SR Ivan Gašparovič, aršík 1,00 € (30 Sk) – 50 000 kusů. Anotace je nutná, neboť použitá technika termoražby do zlaté fólie nedovoluje vykreslit podrobnosti. Podobu a ostré rysy tváře zobrazené osobnosti tak jen vzdáleně tušíme. Zamyslíme-li se nad důvodem takového pompézního vydání, rozběhnou se naše úvahy různými směry. Ten nejpraktičtější poukazuje na prezidentovo zvolení i do druhého volebního období. Že by ale jen toto byl hledaný pádný důvod?

Zlatá fólie, představující v našem středoevropském prostoru stále ještě velkou novinku (stříbro použili už např. v Nizozemsku), by se dala pochopit u nežijících národních velikánů, opředených legendami, jejichž přínos národu a lidstvu prověřila staletí: legendární kníže Pribina, nadnárodní Komenský či velký slovenský myslitel Štúr a další. Zde si však vydavatel vybral k oslavě současného politika, ve známkové tvorbě již precizně provedeného, plánovaného v dalším portrétu i na rok 2010 (24. 1. 2010 – 0,40 €). V debatě nad tímto tématem jsme s klubu dospěli k závěru, že s největší pravděpodobností nejsme s významem některých soudobých osobností dostatečně seznámeni a důležité souvislosti nám unikají.

Zlatá známka s čímsi jako portrétní siluetou bude oříškem pro zahraničí. Při frankování samotnou známkou nefilatelistický příjemce těžko odhalí, s kým má tu čest. Jak jsem osobně zjistil, u mnohých nepřejícných poťouchlíků z české metropole to posílí jejich přesvědčení, že vše za řekou Moravou je Východ nebo Balkán. Vyvracel jsem takový nesmysl jednomu radikálnímu mladému sběrateli, který mi na podporu svých tvrzení připomínal praxi ve středoasijských postsovětských republikách. Poukazoval na jakousi obrovskou zlatou sochu jednoho z tamních „otců národa“, který se sám zvolil do čela státu na doživotí.

A tak jsem nakonec na rozpacích, jak se jako filatelista k takovému emisnímu počinu mé oblíbené známkové země postavit. Snad až se časem dočtu, kdo a kdy s myšlenkou přišel, proč byla přijata tak zvláštní technika zpracování i tisku, co tomu říkal sám zobrazený, bezpochyby racionálně uvažující právník a pedagog, pak pochopím. Inu, nakonec nebude trvat dlouho a slovenští kolegové budou hodnotit v anketě letošní známkovou tvorbu. Nechme hodnocení na nich a poučme se. Bude to „padesát na padesát“, to je polovina hlasujících nadšená a polovina v šoku?

Josef Šolc, 24. 11. 2009

Poznámka redakce:
Nevíme koho autor myslel tím "stařičkým filatelistou"? Pan Josef Šolc je dlouholetým filatelistickým funkcionářem, vychoval celou řadu dnes již několikrát dospělých filatelistů, pořádal a organizoval mnoho filatelistických výstav..., je též současným členem vedení Svazu českých filatelistů, dříve také ředitelem hodonínského muzea. I když mu 60 již asi bylo, rozhodně je svým duchem a aktivitou nadšeným mladíkem, který vše nejen sleduje, ale je aktivním uživatelem Internetu a mimo jiné pravidelným návštěvníkem Exponetu. Je jen škoda, že své zajímavé postřehy nepošle častěji. Ale kdo ví, třeba si dovětek přečte a ve prospěch čtenářů se i "polepší". Přejeme si to.