6. 11. 2009

III. Den české filatelie v Poštovním muzeu v Praze

Čtvrtek 5. listopadu byl v Poštovním muzeu v Praze zasvěcen už třetímu ročníku akce Den české filatelie. Jeho pořadateli jsou Česká pošta, s. p., Poštovní muzeum, Svaz českých filatelistů a Klub Filatelie. I letos šlo o klubovou akci určenou členům SČF, KF a hostům PM (vstup byl na pozvánky, které členové SČF a KF s předstihem obdrželi; pro ostatní veřejnost bylo muzeum v tento den uzavřeno).

Už od rána se v muzeu scházely desítky filatelistů, ale i nesběratelů-obdivovatelů českých poštovních známek, které uvítala Patricia Tošnerová, kurátorka Poštovního muzea a autorka či spoluautorka řady publikací z oboru poštovní historie (filatelisté ji znají např. jako spoluautorku dvou dílů Monografie čs. a českých poštovních známek a poštovní historie – Pošta v ghettu Terezín a 90 let Poštovního muzea; výběrem ilustrací se podílela i na práci Historický vývoj názvů pošt J. Kratochvíla a na dalších titulech). Řada návštěvníků už od rána využívala možnost nákupu filatelistického materiálu v prodejně muzea (ta byla otevřena po celý den).

Jako v minulých letech, i tentokrát byla prvním bodem programu komentovaná prohlídka vybrané části známkové expozice umístěné ve velkém výstavním sále v přízemí muzea. V trezorových skříních jsou tu na výsuvných panelech představeny ukázky ze sbírek známek a celistvostí Československa, České republiky a některých evropských i mimoevropských států. I letos jimi návštěvníky provedl znalec František Beneš. V předchozích dvou ročnících si účastníci akce prohlédli exponát naší první republiky, kde se soustředili na některé méně známé rarity a zajímavosti, a sbírky klasiky některých evropských států. Tentokrát se podrobněji věnovali specializované sbírce Rakouska, která je oprávněně považována za chloubu muzea. F. Beneš jim přiblížil okolnosti vzniku a vývoje tohoto i v mezinárodním měřítku ojedinělého souboru, připomněl osobnosti, které se na jeho tvorbě podílely, a to vlastně už od založení muzea, a představil i řadu rarit, jež jsou v něm obsaženy. Upozornil i na rozličné přístupy, které se v průběhu desetiletí na tvorbě exponátu projevily, a jaké důsledky to má pro jeho současnou podobu. Plánovaná hodina uběhla jako voda a byl tu další bod programu.Tím byla komentovaná prohlídka výstavy Jana Kavana Poštovní známky a drobná grafika, která začala hodinu před polednem. Výstava je umístěna v prvním patře muzea, v hlavní chodbě a v takzvaných Navrátilových saloncích, a průvodcem byla návštěvníkům osoba nejzasvěcenější, kterou byl sám autor – Jan Kavan. Poutavým způsobem přiblížil svůj přístup při přípravě a tvorbě návrhů na poštovní známky, kreseb na obálky dne vydání a příležitostných razítek. Na emisi Zvony popsal své jednotlivé tvůrčí i organizační kroky, od převzetí zadání, přes vyhledávání informací o historických zvonech, konzultace s odborníky-zvonaři, návštěvy jednotlivých zvonic v různých místech republiky, sběr obrazových podkladů („na zvonici je obvykle málo místa, takže je obtížné zvon vyfotografovat s odstupem, nebývají tu ani dobré světelné podmínky, takže musíte použít blesk, což ale způsobí, že zanikne jeho plasticita i detaily a zobrazí se vlastně jen silueta, zvony jsou často zaprášené a nejsou tedy dobře vidět ozdobné prvky…“), komponování obrazu budoucí známky („bylo mi líto z tolika krásných zvonů vybrat je jeden, a tak jsem použil dva za sebou…“) i řešení výtvarných detailů („ozdobný nápis v okrajové části známky není určen pro čtení, je to jen připomínka, jak krásně jsou některé zvony vyzdobeny…“). Pro všechny účastníky prohlídky bylo tohle nahlédnutí do autorské kuchyně – zvlášť takhle otevřeně a upřímně podané – určitě velkým zážitkem.

Po obědě program pokračoval křestem nové poštovní známky Vánoce 2009. Za přítomnosti jejích tvůrců – výtvarnice Lenky Vohlídalové a rytce Jaroslava Tvrdoně, ji představili Alena Reichová, vedoucí pracovnice PM, a Břetislav Janík, vedoucí oddělení známkové tvorby ČP. Známku pak symbolicky sklenkou sektu pokřtili za jejího vydavatele Jiří Řehola, ředitel odboru poštovních služeb Ministerstva obchodu a průmyslu ČR, a za Českou poštu B. Janík, a slavnostně ji tak uvedli do poštovního provozu. Poté následovala autogramiáda jejích autorů.
Milou zajímavostí bylo představení stříbrné plakety Prix Olympia 2009, kterou od Mezinárodního olympijského výboru získala Česká pošta za známku k ZOH Turín 2006 (9 Kč Zimní lyžování žen, Pof. č. 460; o týden později byla opatřena přítiskem k vítězství K. Neumannové, Pof. č. 468). Účastníci toto významné ocenění – získané navíc v celosvětové konkurenci – mohli poprvé vidět na vlastní oči.

Co říci závěrem? Opět velmi vydařený den s mnoha spokojenými účastníky, za jehož upořádání patří dík především pracovníkům Poštovního muzea, kteří se velmi ochotně a přátelsky po celou dobu věnovali všem návštěvníkům a celou akci také organizačně zaštítili. Pořadatelé – PM, SČF a KF – se na místě shodli, že příští rok přijdou s dalšími novinkami, které výroční akci dále zpestří.

M. V.