26. 11. 2009

Josef Provazník - úřední fotograf ministerstva pošt a telegrafůDne 24. listopadu 2009 proběhla v Poštovním muzeu v Praze vernisáž výstavy "Josef Provazník - úřední fotograf ministerstva pošt a telegrafů". Ředitel Poštovního muzea PhDr. Jan Galuška na ní přivítal Ing. Jiřího Řeholu, ředitele odboru poštovních služeb Ministerstva průmyslu a odchodu ČR, Mgr. Jaroslava Malečka, tajemníka Svazu českých filatelistů, Ing. Josefa Bajzu, MBA, výkonného ředitele úseku marketing generálního ředitelství České pošty, s.p., a další pozvané hosty. Úvodní slovo k vystaveným dobovým fotografiím pronesl PhDr. Jan Kramář, autor námětu a scénáře výstavy. Tímto výstavním počinem navazuje Poštovní muzeum na výstavu "Fotoarchiv ministerstva pošt a telegrafů 1918 - 1938", která se zde konala na přelomu let 2005 a 2006.

Výstava je otevřena pro veřejnost od 25. listopadu 2009 do 21. února 2010 denně kromě pondělí a státních svátků od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Podrobnější informace k výstavě naleznete v přiložené tiskové zprávě Poštovního muzea a na internetových stránkách, které jsou uvedeny v závěru této naší e-mailové informace.

Česká pošta, s.p., Poštovní muzeum již tradičně připravilo k výstavě příležitostné poštovní razítko a příležitostnou dopisnici. Zaměření výstavy inspirovalo grafika Karla Dvořáka k vytvoření obrazového motivu razítka - starého fotoaparátu. Pro dopisnici použil fotografii poštovního doručovatele před Pražským hradem zhotovenou Josefem Provazníkem 26. listopadu 1935. Poštovní příležitostná přepážka bude v provozu v prostorách Poštovního muzea v sobotu 28. listopadu 2009 od 9 do 15 hodin.

Ing. Pravoslav Kukačka,
jednatel Klubu filatelistů,
sběratelů specializovaných oborů, 00-15, Praha a účastník vernisáže.

Související odkazy:
Česká pošta, s.p., Poštovní muzeum:
http://www.ceskaposta.cz/cz/muzeum/
Josef Provazník - úřední fotograf ministerstva pošt a telegrafů - Výstava dobových fotografií:
http://www.ceskaposta.cz/cz/muzeum/aktuality/josef-provaznik--ndash;-uredni-fotograf-ministerstva-post-a-telegrafu-id28711/
Příležitostné razítko k výstavě na stránce připravovaných razítek:
http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/prilezitostna-razitka/pripravovana/default.php

Aktualizováno:

Z akce jsme získali několik fotografií a .pps prezentaci k Vašemu shlédnutí:


PhDr. Jan Galuška, ředitel Poštovního muzea při úvodním projevu


PhDr. Jan Kramář, vedoucí oddělení dějin pošty a telekomunikací Poštovního muzea (autor výstavy) při představení osobnosti Jana Provazníka a jeho fotografií
Účastníci slavnostního zahájení (vlevo Helena Hodková, "doyenka" filatelistické publicistiky a autorka stovek medailonků o nových poštovních známkách, Ing. Josef Bajza, MBA, výkonný ředitel úseku marketing České pošty, s.p., Mgr. Alena Reichová, vedoucí oddělení dokumentace známkové tvorby Poštovního muzea, Ing. Jindřich Jirásek ml., PPA, s.r.o. - Sběratel Praha, Ing. Michal Musil, oddělení regulace poštovních služeb Českého telekomunikačního úřadu, Ing. Pavel Aksamit, předseda Společnosti přátel Poštovního muzea (4. zprava) a Rudolf Kulveit, oddělení regulace poštovních služeb Českého telekomunikačního úřadu (2. zprava)...
Foto: Ing. Tomáš Chudoba z GŘ Čeké pošty, s.p.
Celková prezentace stejného autora fotografií: http://www.japhila.cz/2009/pictures/PM24112009.zip