28. 1. 2014

Vysvětlení k variantám CRI odpovědek typu Dohá


V článku "Slovenská CRI - mezinárodní poštovní odpovědka" jsme vyslovili otazník nad CRI bez a s vlaječkou státu. 
Poté jsme se obrátili na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, konkrétně Ing. Jiřího Řeholu, ředitele odboru poštovních služeb a služeb informační společnosti. Z dopisu Ing. Řeholy vyjímáme:
"... postupujeme Vám dopis Mezinárodního úřadu Světové poštovní unie, týkající se zavedení nového typu mezinárodních odpovědek schváleného 25. Kongresem SPU v Dohá a postupu při vracení odpovědek typu Nairobi. Nový typ odpovědek bude v prodeji od 1. července 2013 a jejich výměna bude ukončena 31. prosince 2017. ... Dále je připojen harmonogram pro objednávání odpovědek typu Dohá, jejich distribuci Mezinárodním úřadem a zahájení prodeje určenými provozovateli členských zemí ... Třetí přílohou je vzor nové odpovědky, a to ve variantě s s vytištěnou vlajkou příslušné země nebo bez ní...".
Vysvětlení je tedy jednoduché, každý stát prostřednictvím národního poštovního operátora, v tomto případě České pošty, s.p., mohl zvolit svoji variantu. Česká republika zvolila variantu s vlaječkou, Slovenská republika variantu bez vlaječky.
Zajímavé by bylo ještě zjistit, zda některý ze 116 států SPU, který prodával CRI typ Nairobi, se v průběhu doby nerozhodne vyzkoušet postupně obě varianty CRI Doha. To ale už je dotaz pro sběratele...
Děkujeme všem, kteří projevili zájem o informace.
B. J.
--
Další informace:
http://expo-net.blogspot.cz/2014/01/slovenska-cri-mezinarodni-postovni.html  
http://expo-net.blogspot.cz/2012/10/mezinarodni-odpovedka-cri-bude-z-ceska.html  
http://timbredujura.blogspot.cz/2013/09/nouveau-cri-et-carnet-special-congres.html