29. 9. 2016

J. Kratochvíl: 130 let R-nálepky na našem území

Zveme Vás na další klubové odpoledne přednáškového cyklu 2016 – 2017 s tématem 130 let R-nálepky na našem území 6. 10. 2016 (čtvrtek) od 16:30 hod. Přednáší: Jiří Kratochvíl. Přednáška se koná v Domě PORTUS (Život 90, z.ú.) v Praze 1, ul. Karolíny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou).
Pan Jiří Kratochvíl je poštovní historik, autor 20. dílu Monografie čs. známek „Historický vývoj názvů pošt v českých zemích“, vystavovatel a lektor. V pořadí jeho 24 přednáška se bude věnovat výročí 130 let R-nálepky na našem území. V roce 2009 vydal historii pražského poštovnictví od jeho počátků v roce 1526 až po současnost a přiblížil čtenářům přístupnou formou historii každé jednotlivé pošty (mnohdy i již dávno zrušené), a to v celém rozsahu současné pražské aglomerace. U každé pošty je popsán vznik, vývoj jejího názvu, jednotlivá sídla včetně dat stěhování a popsán její provoz (dodací, podací, přepravní, specializovaná) a další množství zajímavostí vážících se k provozu i budově. Přehledně členěný text provázejí fotografie jejich sídel v minulosti i dnes, ukázky razítek a dalších poštovních záležitostí a množství tabulek, které přispívají k pochopení všech souvislostí. V tomto rozsahu nebyla historie pražských pošt dosud zpracována. Také se věnuje sbírání R-nálepek a CN Apost.
Je dlouholetým členem Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha. V roce 2005 byla jeho činnost v klubu a ve svazových odborných společnostech a sekcích oceněna udělením zlatého stupně Čestného odznaku Svazu českých filatelistů. V roce 2013, u příležitosti oslav 70. výročí založení našeho klubu, udělilo předsednictvo Svazu českých filatelistů Jiřímu Kratochvílovi nejvyšší svazové ocenění – Čestné uznání za zásluhy o rozvoj filatelie... http://www.kf0015.cz/?p=41879