15. 9. 2016

Gold medale from BERLIN 2016 for Czech Postage Stamp - Česká poštovní známka má zlato z mistrovství světa

Praha, 9. září 2016 - Poštovní tiskárně cenin Praha se dostalo významného ocenění v mezinárodní soutěži výrobců poštovních cenin, která se konala ve dnech 5. až 7. září 2016 v Berlíně v rámci kongresu mezinárodní asociace GPSPA (Government Postage Stamps Printers' Association). PTC Praha si z Berlína odváží cenu za 1. místo v nejprestižnější soutěžní kategorii "Best Intaglio Stamp".
Odborná porota ocenila zejména mistrovskou kvalitu a jedinečnou řemeslnou zručnost, kterou byla vyhotovena česká příležitostná poštovní známka emise Pražský hrad: Hans v on Aachen - Hlava dívky.
"Mezinárodní soutěž pod záštitou GPSPA je něco jako udělování Oskarů ve světě tiskařů poštovních cenin. Porovnání výsledků naší práce s ostatními světovými výrobci nám dalo rychlou a jednoznačnou odpověď. V oboru ocelotiskových technik právem patříme mezi nejlepší na světě. Letošní vítězství mezi tak silnou konkurencí je významným oceněním nejen pro nás jako tiskárnu, ale i mistrovské práce výjimečných lidí, kteří za výsledným dílem stojí, a samozřejmě i oceněním pro Českou poštu, které jsou určeny tyto nádherné známky, reprezentující Českou republiku na poštovních zásilkách po celém světě," uvedl Miroslav Krejčík, předseda představenstva a ředitel společnosti PTC Praha.
Světová soutěž GPSPA se koná každé dva roky, letos již pošestnácté. Tohoto ročníku se zúčastnilo celkem 22 zemí z celého světa včetně České republiky, kterou reprezentovala Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. Podle soutěžních pravidel lze do každé ze šesti soutěžních kategorií přihlásit jen jednu známku vyrobenou a zároveň i vydanou příslušnou národní autoritou v daném období, pro tento ročník v letech 2014 a 2015. 
Oceněná známka reprezentuje tradiční styl české rytecké školy, používaný v naší známkové tvorbě už bezmála 90 let. V tomto případě jde o rytecký přepis olejomalby z počátku 17. století, a to v barevném soutisku pěti rytin. Jednotlivé barvy předlohy vybírá citlivé oko rytce Miloše Ondráčka, jde tedy o klasickou cestu, bez využití počítače. Výsledná podoba je pak dána dokonalým soutiskem pěti samostatných rytin provedených v ocelových deskách.
Oceněno tak bylo i jedinečné mistrovství českého rytce Miloše Ondráčka a současně i zručnost a um pracovníků PTC Praha, pravých mistrů svého oboru, kteří známku vytiskli dnes už unikátní technikou ocelotisku z plochých desek. Pro představu - jedná se vlastně o stejný postup, jakým svá díla už před staletími tiskli dávní grafici, z našich například
Václav Hollar, dnes ovšem navíc vícebarevně Vítězství unikátní tiskové techniky s vysokým podílem ruční práce, která svou podstatou reprezentuje pomalé, náročné a nádherné řemeslo, potvrdilo skutečnost, že Česká republika má v mezinárodní konkurenci známkové tvorby výsadní postavení. Výsledek PTC Praha je velmi cenný, neboť vítězství v soutěžní kategorii "Best Intaglio Stamp" je v odborných kruzích považováno za nejprestižnější. 
--
O společnosti PTC Praha a.s. patří mezi největší výrobce poštovních cenin ve střední Evropě a nejlepší polygrafické podniky specializované na výrobu poštovních cenin na světě. Společnost splňuje podmínky a požadavky stanovené právními předpisy upravujícími oblast výroby poštovních cenin a současně disponuje
specifickou a unikátní technologií i potřebným know-how pro zabezpečení
výroby.
--
GPSPA Government Postage Stamp Printers' Association (GPSPA - Asociace státních tiskáren poštovních cenin) je společenstvím sdružujícím celkem 22 tiskáren poštovních cenin z celého světa. Asociace byla založena v roce 1986 v USA s cílem zajišťovat komunikaci a výměnu informací mezi výrobci poštovních cenin. Každé dva roky se členové GPSPA schází na konferenci, kde je mimo jiné pravidelně pořádána mezinárodní soutěž o nejlepší vydanou poštovní známku, přičemž hodnotícím kritériem je především tisková kvalita provedení.
PTC