21. 8. 2007

Filatelistické sbírky na Zlatý poklad republikyDenní tisk a televize již několikátý den soustředěně píší o 39. výročí 21. srpna 1968. Zahrnují nás mnoha fakty, nově nalezenými fotografiemi a filmy z invaze "spřátelených armád".
Málokdo ví, že těm historickým srpnovým dnům předcházely celonárodní finanční sbírky a že aktivní byli také filatelisté.
Celý národ tenkrát přispíval na spontánní sbírku peněz a hlavně zlata na tzv. Zlatý poklad republiky. Bylo mi tenkrát 15 let, přesto si velmi dobře vybavuji, že mnohé kluby filatelistů se přidaly k výzvě soustředit filatelistické sbírky jako svérázný příspěvek filatelistů na celonárodní poklad republiky. O něm se však nepíše.
Pamatuje si někdo čím přispěl, eventuálně kdo tyto akce organizoval a co se se sbírkami stalo? Sám si pamatuji akci KF 06-16 z Brna (na dnešní Kounicově třídě proti hotelu Continental), kde tehdy vznikla Merkurfila, hospodářské zařízení Svazu českých filatelistů. Bohužel, co se stalo se s filatelistickými sbírkami (které jsem na vlastní oči viděl např. v té Merkurfile) na poklad republiky nevím. Asi byly předány Pofisu k prodeji? Napište, Vaše názory nebo vzpomínky. Vysvětleme tuto část filatelistické historie.
Břetislav Janík