23. 8. 2007

Neznámá československá mezinárodní balíková průvodka


Zajímavosti a vzácnosti československých celistvostí z let 1918 – 1939 (5)
Československé balíkové průvodky včetně mezinárodních jsou popsány v katalogu od Františka Beneše, Československé celiny 1918 – 1992, II. díl, vydaném v Pofisu roku 1992 /lit.1/ a v katalogu od Jiřího Kořínka, Fiskální ceniny na území Československa, II. část, Fiskální celiny, vydaném roku 1998 /lit.2/.
Prvně jmenovaný katalog uvádí pouze ty čs. vnitrostátní a mezinárodní balíkové průvodky, které mají natištěný fiskální kolek v hodnotě 10h identický s obrazem poštovní známky Hradčany či Holubice. Záznamy v katalogu končí pořadovým číslem CPP16, tedy čs. mezinárodní balíkovou průvodkou vydanou v roce 1922, viz vyobrazení...

Dostala se mi však do ruky poštovně prošlá čs. mezinárodní balíková průvodka, která neodpovídá typu CPP16, ani typu CPP21 a je něco „mezi nimi“...
Celý text v pdf souboru o velikosti 469 kB >>>>> http://www.japhila.cz/pdf/ZVC05_neznama_pruvodka.pdf
Miroslav Štefek