9. 11. 2007

Směrnice FIP pro jednorámové exponáty

Řídící výbor FIP rozhodl v roce 2001, aby byla v zájmu dalšího rozvoje filatelie zavedena experimentální třída jednorámových exponátů - anglicky One Frame Exhibits. Tento pracovní projekt prodiskutovali delegáti 67. kongresu FIP v Soulu v roce 2002. Poprvé bylo hodnocení jednorámových exponátů (JRE) ověřeno na světové výstavě BANGKOK 2003, a pak již každoročně na dalších světových výstavách až po ST. PETERSBURG 2007. Získané poznatky jsou obsaženy v tomto návrhu směrnic a určeny k projednání na kongresu FIP v Bukurešti v červnu roku 2008. Pro jednorámové exponáty zároveň platí oborové řády FIP (SREV) pro budování a hodnocení exponátů v každé soutěžní třídě.

Návrh Směrnic FIP pro jednorámové exponáty

1. Účel jednorámových exponátů
a) vyhledávat nové vystavovatele,
b) umožnit zkušeným vystavovatelům vytvářet exponáty na úzce ohraničené náměty nebo velmi úzká témata.

2. Zásady tvorby jednorámových exponátů JRE by měly být založeny na takových námětech či tématech, která lze dobře a správně zpracovat na jednom rámu. Může jít o jednu nebo dvě poštovní známky, o jednu malou sérii nebo velmi úzce vymezený úsek poštovní historie, poštovních celin, aerofilatelie či astrofilatelie, fiskální filatelie atd. U tematické filatelie musí jít o správně zvolené velmi úzké téma. Pouhý výběr ze stávajícího vícerámového standardního exponátu není dovolen.

3. Jednorámové exponáty lze tvořit v každé soutěžní třídě FIP s výjimkou třídy filatelistické literatury nebo třídy mládeže.

4. Jednorámové expomáty mohou vytvářet jak začínající, tak zkušení vystavovatelé.
U začátečníků je důležité, aby jejich JRE byly správně zpracovány podle požadavků regionálních a národních soutěžních filatelistických výstav. Jurymani pak musí citlivě rozpoznat jejich úroveň a kvalitu, a potom je také správně bodově ohodnotit. Jestliže JRE dosáhne při hodnocení 80 bodů a pozlacené medaile, kvalifikuje se na mezinárodní a světové filatelistické výstavy FIP.

5. Hodnocení jednorámových exponátů na výstavách FIP se děje podle těchto kritérií a udělovaných bodů, platných jednotně pro tradiční i tematické exponáty:
Zpracování a význam 30 bodů
Filatelistické/tematické znalosti, osobní studium a výzkum 35 bodů
Stav a vzácnost 30 bodů
Prezentace 5 bodů
Celkem 100 bodů

6. Oceňování jednorámových exponátů:
90 a více bodů zlatá medaile
80 až 89 bodů pozlacená medaile
70 až 79 bodů stříbrná medaile
60 až 69 bodů bronzová medaile
méně než 59 bodů potvrzení o účasti
Nejlepšímu JRE v dané třídě může být rovněž udělena čestná cena.

7. Jednorámovým exponátům se neudělují medaile z kovu, ale pouze diplomy na zlaté, pozlacené, i stříbrné a bronzové medaile, s výslovným označením „jednorámový exponát“.
Nejlepšímu JRE v dané třídě může být udělena cena za nejlepší exponát.

8. Penalizace jednorámových exponátů (a jejich autorů)
Penalizace za nesprávně zvolený námět či nesprávně zvolené téma, jež nejsou vhodná pro JRE, bude záviset na stupni nesprávnosti nebo míře nevhodných věcných mezer v pojetí námětu/tématu, a může dosáhnout hodnoty nejméně 5 bodů.

9. Kvalifikace jednorámových exponátli pro výstavy FIP
Jednorámový exponát musí získat kvalifikaci na národní filatelistické výstavě. Nezbytnou podmínkou je, aby JRE, v příslušné soutěžní třídě dosáhl přinejmenším 80 bodů.

10. Omezení účasti jednorámových exponátů na výstavách FIP
Počet kvalifikovaných a přijatých jednorámových exponátů závisí na infrastruktuře dané výstavy. Organizační výbor výstavy rozhoduje o limitování počtu přijatých JRE, jakož i o tom, zda bude u JRE požadovat dvojitou výši výstavního poplatku. Přitom také záleží na pokynech a/nebo na doporučení konzultanta FIP. Stejné jednorámové exponáty by neměly být vystavovány více než třikrát. Normálně by na všeobecných a specializovaných světových výstavách FIP nemělo být vystaveno více než 50 jednorámových exponátů. To představuje 1 % až 1,5 % z celkového počtu výstavních rámů v soutěžních třídách.

Několik příkladů dobrých jednorámových exponátů, jak se představily na posledních světových výstavách FIP:


JRE ve třídách tradiční filatelie:
Použití první emíse známek USA k úhradě poštovného
Novozélandské formuláře leteckých zálepek pro válečné zajatce z let 1940 -1945
Spartakiáda v SSSR v roce 1935, aneb Olympiáda, která se nikdy nekonala.

JRE ve třídě tematické filatelie:
Go - kulturní a společenská hra
Jsem žirafa - co znamená pro velkého živočicha „nahoru a dolů“.

Směrnice FIP pro jednorámové exponáty byly uveřejněny v srpnovém čísle (100/2007) čtvrtletního zpravodaje FIP Flash na str. 12 v anglickém znění.
Přeložil Lumír Brendl