10. 11. 2007

DOSTAVNÍČEK – téměř 40 let starý časopis KMF 56-240


V letech 1967 – 1971 jsem byl předsedou Kroužku mladých filatelistů 56-240 Brno. Kroužek měl záštitu sovětského polárníka Ernsta Todoroviče Krenkela. Nápad vznikl bezprostředně poté, co jsme se doslechli v souvislosti s filatelií o italském polárníkovi, vzduchoplavci, konstruktérovi a objeviteli, generálu Umbertu Nobile (1885 – 1978). Nobile osobně později navštívil světovou výstavu PRAGA 1968.

KMF 56-240 patřil celostátně k velmi agilním kroužkem mladých filatelistů. Mimo jiné se jeho největší aktivisté – Břetislav Janík, Viliam Balušík a Jaroslav Černý zůčastnili 1. kongresu mladých filatelistů na Pražském hradě a účastnili se mezinárodní soutěže mladých filatelistů. Komisi mládeže FIP tehdy „šéfoval“ Němec a „Brňák“ Hartwig Danesch, který osobně zástupcům KMF 56-240 Brno k aktivitě na Pražském hradě gratuloval. Později se z toho vyvinulo i osobní přátelství, ale to je na jiné povídání.

Aktivní KMF 56-240 působil pod patronací Klubu filatelistů 06-16 Brno pod vedením Felixe Seebauera. Dospělým vedoucím KMF 56-240 byl Stanislav Staňka, který byl o málo měsíců později i jedním ze zakladatelů tzv. „Švengsbír clubu“ (fan klubu akademického malíře a grafika Jiřího Antonína Švengsbíra). KMF 56-240 zorganizoval v lednu 1968 tzv. 2. brněnskou „Kurýrní poštu“, když mladí filatelisté doručovali zásilky mezi organizačním výborem KF 06-16 a mezinárodní výstavou – 1. výstavou poštovních známek družby ČSSR – NDR v Křížové chodbě Nové radnice v Brně. Zorganizoval v květnu 1969 i 1. Oblastní výstavu poštovních známek mladých filatelistů MLADÉ BRNO 1969. Členové KMF i hojně vystavovali po celé republice od Hodonína 1967, přes Pragu 1968 (postříbřená medaile Břetislav Janík - Hradčany), v zahraničí (Juventus 1969 Lucemburk) až do roku 1971. Členové KMF vyměňovali uprostřed Brna 3 propagační panely KF 06-16 a například prodávali v ulicích Brna 90 % nákladu mimořádného čísla Merkuru, vydaného ke krádeži 80ti bloku modrých Merkurů v pražském Poštovním muzeu.

KMF také začal vydávat v květnu 1968 klubový zpravodaj pod názvem „DOSTAVNÍČEK“ a dosáhl 3. ročníků (kopírujících školní roky), když začal prvním propagačním číslem již v květnu 1968. Skončil 5. číslem 3. ročníku v únoru 1971.

„Dostavníček“ vznikal na koleně, většinu textů tvořili a přepisovali na blány sami mladí filatelisté, kolportace a předplatné nevyjímaje. Velkým tahákem Dostavníčku bylo získání seriálu vyprávění 1. čs. brigádního poštmistra československé polní pošty ve Velké Británii – Oldřicha Večerka. Bohužel připravované vydání publikace ztroskotalo na zrušení Hospodářského zařízení Svazu českých filatelistů Merkurfila Brno. Rukopisy se ztratily v rámci likvidace HZ SČF Merkurfila. Bohužel došlo i ke ztrátě kopie rukopisu Oldřicha Večerka, ze které čerpal pro svůj seriál Dostavníček. Pamatuji si však celý Večerkův rukopis, protože jsem jej strojopisně pro HZ Merkurfila přepisoval v rámci letní brigády. Byl plný ilustrací – od nákresů služebny čs. polní pošty až po kopie rozkazů velitelství a 100 % všech příležitostných razítek, kreseb, kašetů a reprodukcí některých celistvostí.

Nabízím v samostatném článku nyní část úvodních kapitol Oldřicha Večerka, která v Dostavníčku vyšla. Nic dalšího již bohužel k dispozici nemám, ale i tak jde o zajímavé počtení, téměř z první ruky >>>>> http://expo-net.blogspot.com/2007/11/oldich-veerek-s-poln-pota-ve-francii-v.html

Břetislav Janík